Vi går gjerne med deg

"Livet er ikke for amatører," sies det – og dette kan sikkert være riktig. Likevel er det som amatører vi alle må leve det – og leve det for første gang. For det finnes ingen nøytral sone hvor vi kan øve oss på å leve livet.

Virkeligheten møter oss med mange gleder og positive overraskelser. Men til livets virkelighet, hører også tro og tvil så vel som uro, nederlag, sykdom, sorg og savn.

De fleste utfordringene finner vi selv gode løsninger på, og de fleste problemene evner vi å ordne opp i på egen hånd. Men noen ganger opplever vi at vanskelighetene blir så store at de reduserer livskvaliteten vår, eller de kan bli så alvorlige at vi rystes i grunnvollene og vi klarer ikke bare ved egen hjelp å finne en utvei.
Både i slike situasjoner, og ellers når livet floker seg til, kan det være godt å møte noen som vil lytte og forsøke å forstå.

I livets vanskelige situasjoner, ønsker sjelesorgsteamet i Arendal Misjonskirke å være der for deg.
Flere av dem er utdannet pastorer. Andre har annen relevant utdanning. Alle har kortere eller lengre opplæring innen sjelesorg og har lang erfaring som sjelesørgere.
For dem alle gjelder den absolutte taushetsplikten.

Når du ikke mestrer livet, er du velkommen til å kontakte en i sjelesorgsteamet i Arendal misjonskirke. Vi går gjerne med deg når veien er tung å gå.

Mer informasjon

2017 © Misjonskirken
Top
Følg oss: