Friends

Er en kristen klubb for barn fra 4. – 7. klasse. Her har vi lek og konkurranser, andakt og kiosk.
Vi samles annenhver fredag kl. 17.00-18.30. Oppstart etter juleferien er 13. januar 2017, og partallsuker fremover.

Hele programmet for høsten finner du på vår facebookside: FRIENDS Arendal Misjonskirke

Hovedleder: Ellen Øverland Aanonsen. Ellen.aanonsen@online.no. Tlf: 975 72610