Konfirmasjonsarbeidet i menigheten følger et opplegg laget av Johnny og Kristine Omdal.

Fra høsten 2016 har ungdomsarbeiderne Eirik Vikse og Bjørnar Hovstad Ekra ansvar for konfirmantarbeidet, i samarbeid med hovedpastor Gjermund Igland.

Høsten 2018:

  • Informasjonsmøte 30. mai kl. 18
  • Oppstart 29. august

Kontakt angående konfirmasjonsundervisning: Eirik Vikse

902 42088

Eirik@misjonskirken-arendal.no