Skattekista2
Skattekista er Misjonskirkens søndagsskole. Samlingene er parallelt med våre gudstjenester kl.11.00-12.30. Dette er et tilbud for alle barn fra 3 – 12 år.

Her ønsker vi at barna:

  • får evangeliet presentert på en forståelig måte
  • kjenner gleden ved å tilhøre et kristent fellesskap
  • knytter vennskapsbånd blir Jesu etterfølgere

Vi starter med felles undervisning før barna deles i alderinndelte grupper. Mot slutten av samlingene har vi frilek.

Rød: 3-6 år.

Grønn: 1-3.klasse

Blå: 4-7.klasse

Hovedleder: Marit Ekra. Marit@misjonskirken-arendal.no Tlf. 992 99059