Speider

Fra høsten 2015 har vi slått sammen vår speidergruppe med Bråstad MSK speidergruppe. De samles på tirsdager kl. 17.30-19.00 på Bråstadhuset.

Kontakt Kjell Aaberg på telefon 951 34 777, eller kjaaberg@online.no for mer informasjon.

Ring gjerne en av lederne for mer informasjon:

Kontaktperson for speiderne: Roger Lieng

99 72 24 40

VI HAR PLASS TIL FLERE